Kontrola stanu akumulatora polega na:
- pomiarze aktualnego napięcia akumulatora,
- pomiarze faktycznego prądu rozruchu CAA
- pomiarze % zużycia akumulatora,
- pomiarze % stanu naładowania akumulatora,
- pomiarze pojemności akumulatora,
- pomiarze napięcia rozruchowego,
- pomiarze napięcia na zaciskach alternatora,
- pomiarze pulsacji napięcia,
- pomiarze gęstości elektrolitu,
- wykryciu zwarć w celach akumulatora.

Sposób wykonywania pomiarów:
Pomiary wykonywane są profesjonalnym refleksometrem BETA 1759M oraz testerem Magneti-Marelli akumulatorów według norm: SAE 40-2000, EN 40-2100, IEC 30-1500, DIN 25-1300.


Podstawa prawna:

Częstotliwość i zakres czynności pomiarowych precyzuje DTR agregatu, lub instrukcja stanowiskowa urządzenia.

Kwalifikacje personalne:
Personel firmy posiada aktualne uprawnienia SEP dozorowe i eksploatacyjne dla urządzeń, zespołów prądotwórczych o mocy do 50kW, instalacji i sieci grupy-1, kontroli i pomiarów o napięciu nie wyższym niż 1kV, oraz dodatkowo pełne uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne dla zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW.

Protokół z wykonanych badań i pomiarów:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi administrator (użytkownik) zespołu prądotwórczego otrzymuje szczegółowy protokół z przeprowadzonych badań i pomiarów zespołu prądotwórczego. Dokument ten zawiera dane identyfikacyjne agregatu, użytkownika i stanu technicznego urządzenia, wyniki pomiarów rezystancji przewodu ochronnego, rezystancji izolacji uzwojeń prądnicy, oraz informację czy agregat nadaje się do eksploatacji z terminem następnych pomiarów. Na agregacie pozostawiamy trwałą kontrolkę pomiarową z oznaczonym terminem następnych pomiarów. Protokół podpisuje osoba, która przeprowadziła pomiary, posiadająca uprawnienia eksploatacyjne "E", oraz osoba posiadająca uprawnienia dozorowe "D".

 

Poniżej instrumenty do kontroli akumulatorów:

 SKUTKI ZANIEDBAŃ SERWISU AKUMULATORÓW:

Efektem niewłaściwej obsługi bieżącej akumulatora kwasowego może być jego rozerwanie (gwałtowny wybuch). Bezpośrednią przyczyną eksplozji jest wytworzenie się mieszaniny piorunującej (z wodoru i powietrza) w akumulatorze lub jego otoczeniu i przeskok iskry elektrycznej wewnątrz akumulatora, lub na zewnątrz z niedokręconej klemy. Takie sytuacje powodowane są przez:

  • Przeładowanie akumulatora.
  • Ładowanie zbyt dużym prądem lub napięciem.
  • Niedrożność kanałów dekompresyjnych poszczególnych cel.
  • Niewłaściwa pulsacja ładowania.
  • Niekorzystne warunki środowiskowe (wysoka temperatura, brak wentylacji, występowanie iskrzenia).
  • Silne gazowanie (wytwarzanie wodoru) akumulatora powodowane deficytem destylatu.
Prawidłowo prowadzony serwis kwasowych akumulatorów rozruchowych w znacznym stopniu skutecznie zapobiega tego typu nieprzewidzianym awariom. 


wersja do druku


Copyright © 2010 by Logonet