Pozwolenie na budowę, jak je uzyskać?

Kupując działkę budowlaną lub rolną z możliwością budowy, zapominamy o takim aspekcie jak sprawdzenie, czy nasz dom o wymarzonym kształcie i wielkości będzie mógł stanąć na zakupionej przez nas działce. Jak się okazuje, nie każdy grunt z możliwością budowy będzie wystarczający, by odpowiedni dom mógł tam być. Zanim kupimy działkę, warto przejrzeć w urzędzie gminy lub miasta miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) albo uzyskać warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (WZ), jeżeli nie ma MPZP. Dokumenty te może uzyskać każdy, nie tylko właściciel gruntu.

Dokumenty potrzebne do wniosku o pozwolenie na budowę

Mając plany MPZP lub WZ możemy kupić wybraną działkę. Zanim zaczniemy myśleć o pozwoleniu na budowę domu, musimy postarać się w następującej kolejności  o:

– dokument własności działki

– mapę projektową wykonaną przez geodetę

– wypisu z rejestru gruntów dla swojej działki i sąsiednich

– projekt architektoniczno budowlany domu w 4 egzemplarzach

– opinię ZUDP (Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej)

– warunki techniczne dostawy mediów.

Z powyższymi dokumentami możemy ubiegać się o pozwolenie na budowę domu.

Dane do wniosku i czas oczekiwania na decyzję

We wniosku musi być podany inwestor, rodzaj inwestycji, adres miejsca budowy oraz oznaczenie nieruchomości. Tak przygotowany wniosek wraz z powyższymi papierami zanosimy do starosty. Ma on 65 dni na wydanie pozwolenia na budowę domu lub odrzucenie wniosku. Jeżeli nie otrzymamy w tym terminie żadnej decyzji, wówczas starosta będzie zmuszony do zapłacenia 500 zł grzywny za każdy dzień zwłoki. Kara ta trafi do budżetu Państwa.

Ważność pozwolenia

Budowę musimy rozpocząć w ciągu 3 lat od momentu uzyskania pozytywnej decyzji. Jeśli tego nie zrobimy, utracimy prawo budowy. Ważne jest też powiadomienie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o terminie rozpoczętej budowy. Brak powiadomienia w ciągu ustawowych trzech lat wiąże się podobnym skutkiem co powyżej. Budowa stanie się nielegalna. Dlatego tak bardzo ważne jest pilnowania tych dwóch rzeczy po otrzymaniu pozwolenia na budowę domu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here