1. Pomiar rezystancji obwodu ochronnego R(CONT)

2. Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń prądnicy R(ISO)

3. Pomiar parametrów użytkowych agregatu.

4. Kontrola stanu akumulatora

Copyright © 2010 by Logonet