Napięcie DC [V]12
Wtyczka umożliwia przyłączenie do specjalnego gniazda  zewnętrznego (018 241) akumulatora w celu uruchomienia agregatu gdy np. nastąpi rozładowane się lub brak jest akumulatora pokładowego agregatu. Wówczas na rozruch silnika agregatu prąd rozruchowy z zewnętrznego akumulatora dostarczany jest przez tę właśnie wtyczkę do gniazda 018 241. Z tego powodu do podłączenia wtyczki należy użyć przewodów o odpowiednio dużym przekroju. Odstępstwo od tej zasady grozi zapaleniem się instalacji elektrycznej o zbyt małym przekroju przewodów. Po uruchomieniu silnika rozpoczyna się ładowanie akumulatora pokładowego przez instalację wewnętrzną agregatu, natomiast akumulator zewnętrzny jest ładowany za pośrednictwem gniazda 018 241.


wersja do druku


Copyright © 2010 by Logonet