Napięcie DC [V]13,6
Gniazdo umożliwia przyłączenie zewnętrznego akumulatora w celu uruchomienia agregatu gdy np. nastąpi rozładowane się lub braku akumulatora pokładowego agregatu. Wówczas na rozruch silnika agregatu prąd rozruchowy z zewnętrznego akumulatora dostarczany jest przez to właśnie gniazdo. Z tego powodu do podłączenia gniazda używa się przewodów o odpowiednio dużym przekroju. Zasada ta obowiązuje również odcinka między wtyczką a klemami zaciskowymi akumulatora. Odstępstwo od tej zasady grozi zapaleniem się instalacji elektrycznej o zbyt małym przekroju przewodów. Po uruchomieniu silnika rozpoczyna się ładowanie akumulatora pokładowego przez instalację wewnętrzną agregatu, natomiast akumulator zewnętrzny jest ładowany za pośrednictwem tego gniazda. Nad bezpieczeństwem tych procesów czuwa układ mikroprocesorowy i układ kompensacji mocy (na wypadek odłączenia zewnętrznej baterii rozruchowej). Tak więc gniazdo zewnętrznego akumulatora działa w obie strony: z akumulatora na rozrusznik, oraz z prądnicy na akumulator.


wersja do druku


Copyright © 2010 by Logonet