Filtr separacyjny w pełni zabezpiecza silnik agregatu przed destrukcyjnym działaniem zanieczyszczeń mogących wystąpić w paliwie.
Zanieczyszczenie paliwa może nastąpić w trakcie tankowania (opady deszczu, śniegu, wiatr unoszący kurz) lub w niewłaściwych warunkach magazynowania czy transportu.
Filtr separacyjny łączy walory klasycznego filtra z zaawansowanym separatorem.
Czyste paliwo przepływając przez filtr separacyjny zostaje oczyszczone zz zanieczyszczeń, które odkładają się w dolnej części urządzenia. Poziom zanieczyszczeń jest monitorowany przez specjalny sensor. osiągnięcie niebezpiecznego poziomu zanieczyszczeń jest alarmowane (wysyłane przez system monitorujący GENMO, i wyświetlane na panelu sterującym - opcja). W trakcie bieżącej obsługi serwisant ma możliwość w każdej chwili bezpiecznie usunąć zgromadzone w filtrze zanieczyszczenia. Przekroczenie niebezpiecznego poziomu zanieczyszczeń w odstojniku powoduje automatyczne zatrzymanie silnika i wyświetlenie informacji o przyczynie wyłączenia agregatu prądotwórczego na wyświetlaczu automatyki BLC i systemu monitorującego GENMO jeśli agregat jest wyposażony w te opcje.
UWAGA!
Kondensat z filtrów separacyjnych jest bardzo niebezpieczny dla środowiska. Powinien być utylizowany zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.


wersja do druku


Copyright © 2010 by Logonet